Kliubben     Galleri     På G     Gästbok     Kontakt

Punisher bildades som kamratförening 2004-2005 och tog steget in i Sverigemodellen som "MC" i slutet av 2006. Efter endast 10 månader som frontpatchklubb tilldelades Punisher MC sitt efterlängtade ryggmärke under hösten 2007.

Medlemmar har tillkommit och lämnat under åren, men en solid stomme har hela tiden funnits kvar och sett till att klubben utvecklats i en sund takt till vad den är idag.

Klubblokalen har hela tiden varit en central punkt för Punisher MC, och för att möta klubbens ökande utrymmesbehov så skaffades våren 2010 en lokal på 150 M2 så att både medlemmar och gäster fick plats.

Punisher MC

Menyer
 

Punisher MC har under årens lopp fått många goda vänner inom miljön och skaffat sig en solid vänkrets. Inom klubben står begreppen kamratskap och lojalitet i centrum och medlemmarna ställer solidariskt upp för varandra oavsett vad det gäller.

Punisher MC har som mål att vara en aktiv del av den svenska bikerkulturen genom att köra mycket hoj och delta på träffar och fester.

item7item6item5aitem3aitem2aitem1a